نویسنده = آزیتا امیرفخرایی
اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

مجتبی محمودی نودژ؛ آزیتا امیرفخرایی؛ عبدالوهاب سماوی


سناریوی مطلوب وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده ایرانی در چشم‌انداز 20 ساله

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4148-4160

مریم سادات کلاهی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی


اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3278-3291

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی؛ کرامت کرامتی


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 3127-3136

مریم استرآبادی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ کرامت کرامتی؛ عبدالوهاب سماوی