نویسنده = ���������� �������� ��������
تأثیر مداخله الکتروشوک درمانی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی جانبازان PTSD

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

ابتسام جاسمی زرگانی؛ نعمت ستوده اصل؛ آمنه معاضدیان؛ فائزه جهان


اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399

فروزان چیذری؛ نعمت ستوده اصل؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی