نویسنده = فاطمه گلشنی
مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 231-246

شیرین کیایی؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس؛ محمدمهدی بدیعی


مقایسه تاثیر درمان هیجان مدار فردی و زوجی بر شدت علائم پیش از قاعدگی در زنان مبتلا به اختلالات پیش از قاعدگی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2731-2742

ندا جوادی؛ شیرین کوشکی؛ فاطمه گلشنی؛ آنیتا باغداساریانس