نویسنده = �������������� ����������
مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

پریوش الماسی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا