نویسنده = احسان اله قربانیان
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 522-525

علی صدری زاده؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ منیره روانبخش؛ احسان اله قربانیان


2. مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 231-236

سیدمصطفی موسوی تکیه؛ محمد علیپور؛ احسان اله قربانیان