نویسنده = ������������ ��������������
تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان دکتر شیخ

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 310-315

فرزانه محمدی؛ غلامرضا خادمی؛ منور افضل آقایی؛ محمد سعید ساسان


تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها بر مصرف آنتی بیوتیک در PICU بیمارستان دکتر شیخ

دوره 58، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 263-269

فرزانه محمدی؛ غلامرضا خادمی؛ منور افضل آقایی؛ محمد سعید ساسان