نویسنده = �������������� �������� ������������ �������� ������
تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر برخی آنزیم‎های کبدی (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 636-647

محمد رضا اسماعیل زاده طلوعی؛ محمد فرامرزی؛ پروانه نوروزیان


تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 381-389

محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ طاهر افشارنژاد؛ فرشته یزدانی؛ بهشته احمدی