نویسنده = �������������� ��������
اختلالات هدایتی دهلیزی – بطنی پس از جراحی قلب

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 43-48

علیرضا حیدری بکاولی؛ محمد عباسی تشتیزی؛ قاسم سلطانی


مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 379-386

محمد حسن نظافتی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ قاسم سلطانی؛ علیرضا کرم رودی


گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 456-459

محمد عباسی تشنیزی؛ قاسم سلطانی؛ رامین خامنه باقری