نویسنده = ���������������� ������
بررسی مقایسه ای اثر ترامادول با ولتارن در درمان کولیککلیوی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 29-32

حسن احمدنیا؛ محمدجواد مجاهدی؛ سعیدرضا قنبری زاده؛ گلناز خیراندیش