نویسنده = �������������� ��������������
بررسی علل عفونی منجر به بستری افراد سالمند (بالاتر از65 سال ) در بخش عفونی و پیامد بیماری

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 158-163

رقیه گلشا؛ الهام گلشاه؛ زینب جلالی؛ نیلوفر رجبلی؛ غلامرضا روشندل


شیوع بیماریهای زمینه ای در بیماران مبتلا به سل ریوی « مرکز حمایت و توسعه تحقیقات بالینی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان»

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 29-36

رقیه گلشا؛ رحیم رضایی شیرازی؛ آزاده شفیعی؛ محجوب دشتی؛ غلامرضا روشندل