نویسنده = ������������������ �������� ��������
بررسی فراوانی اسپروی سلیاک در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت تیپ یک

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 178-182

حسن وثوقی نیا؛ سیدکاظم نظام؛ مهتاب بیانی؛ حسن سعادت نیا؛ رباب بیگم ابوترابی؛ علیرضا بخشی پور؛ محمودعلی کیخوایی؛ محمدعلی مشهدی