نویسنده = نفیسه جیرفتی
مروری بر پلیمرهای رایج در ساخت رگ های مصنوعی کاربردی در جراحی عروق و دیالیز

دوره 59، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 363-371

نفیسه جیرفتی؛ داود محبی کلهری؛ غلامحسین کاظم زاده؛ رضا طاهری؛ مرضیه خدادوست