نویسنده = محمد مهدی اعتمادی
بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 669-675

محسن فروغی پور؛ محمد مهدی اعتمادی؛ کریم نیکخواه؛ آزاده افضل نیا؛ نازنین حضرتی؛ فاطمه عبادی؛ محمد تقی فرزادفرد


بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 109-114

محمد مهدی اعتمادی؛ رضا صدر نبوی؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد تقی فرزاد فرد