نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 59، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 311-321

سولماز عیسی نژاد بوشهری؛ مهری داداش پورآهنگر؛ حسین سلم آبادی؛ جمال عاشوری؛ زهرا دشت بزرگی