کلیدواژه‌ها = فعالیت هوازی
بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 976-984

پیمان یوسفی پور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور؛ عبدالحسین پرنو؛ محمد احسان دلبری؛ صیاد رشیدی


مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی متوسط بر پاسخ عوامل انعقاد خون دختران فعال و غیرفعال

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 88-95

حمید معرفتی؛ سمانه قائدیان؛ فاطمه نبی پور؛ کوروش قهرمان تبریزی