کلیدواژه‌ها = کودکان پیش‌دبستانی
تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود دست خط در کودکان پیش‌دبستانی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 354-357

فاطمه شکاریان یزد؛ علیرضا باغستانی؛ معصومه فضلی غفوری؛ پویان خانبابایی قلعه‌یی