کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعتی نسبت به عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ حمید حیدریان میری؛ امین رحیمیان؛ حسن جاهد طاهرانی


بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 157-165

نفیسه اسماعیل پور؛ راضیه موذنی؛ ساناز رضاییان؛ نوید کلانی


اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1005-1018

ناهید حسن نژاد؛ مژگان آگاه هریس؛ خدیجه عرب شیبانی؛ حسین زارع؛ عبدالرحیم قلی زاده پاشا


بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار شهر مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2539-2549

زهرا مصطفویان؛ صبا بزازان؛ حسین مختاری


آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی جهرم نسبت به کروناویروس جدید(کوید 19)

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2359-2369

محمد رحمانیان؛ علیرضا درودچی؛ محمد زارع نژاد؛ ناصر حاتمی؛ فرشید جاودانی؛ نوید کلانی