کلیدواژه‌ها = اسکیزوفرنی
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3868-3876

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی


داروهای ضد سایکوزیس تیپیک و غیرتیپیک: مقایسه تاثیر بر قند خون در بیماران اسکیزوفرنیک

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 139-143

زهره موسوی؛ ابراهیم عبدللهیان؛ سمانه کریمان؛ هاله رکنی یزدی


عارضه پارکینسون ناشی ازداروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 123-130

غلامحسین احمدزاده؛ محسن فروغی پور؛ مهستی بابائیان؛ سامان رضایی