کلیدواژه‌ها = الایزا
بررسی میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران آلوده و غیر آلوده به این باکتری

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 74-82

عبداله صفی خانی محمودزاده؛ الهام معظمیان؛ سیده عذرا شمس دین؛ غلامعباس کایدانی


تعیین میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم در اهواز

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

عبداله صفی خانی محمودزاده؛ الهام معظمیان؛ سیده عذرا شمس دین؛ غلامعباس کایدانی


بررسی سرولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوکارا در بیماران مبتلا به اپیلپسی به روش الایزا

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3877-3883

راضیه نجاتی حسینی؛ فریبا برنجی؛ شیرزاد غلامی؛ مهدی زارعان؛ محمود محمودی؛ فریبا زمرشیدی؛ الهام مقدس؛ بی بی راضیه حسینی فراش؛ محسن نجاری؛ امید احمدی