کلیدواژه‌ها = سالمند
مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1303-1313

سمیه طهماسبی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ رویا عسکری؛ مرتضی حاجی نیا؛ رضا جلی


رابطه ترس از افتادن با فعالیت فیزیکی در سالمندان

دوره 58، شماره 8، مهر و آبان 1394، صفحه 446-452

وحیدرضا برهانی نژاد؛ وحید راشدی؛ راضیه تابع؛ احمد دلبری؛ حسین قاسم زاده


بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 841-846

سید حمید نبوی؛ فردین علیپور؛ علی حجازی؛ الهام ربانی؛ وحید راشدی


بررسی علل عفونی منجر به بستری افراد سالمند (بالاتر از65 سال ) در بخش عفونی و پیامد بیماری

دوره 55، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 158-163

رقیه گلشا؛ الهام گلشاه؛ زینب جلالی؛ نیلوفر رجبلی؛ غلامرضا روشندل