کلیدواژه‌ها = زنان باردار
بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

فریده مقرب؛ نفیسه اسماعیل پور؛ زهرا مصلی نژاد؛ نحله پرندآور؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی


مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ذهن‌آگاهی با میانجی‌گری اضطراب بارداری در زنان باردار

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1268-1279

زینب نژادحسینیان؛ سعید بختیارپور؛ فیروزه زنگنه مطلق


بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار شهر مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2539-2549

زهرا مصطفویان؛ صبا بزازان؛ حسین مختاری


بررسی میزان شیوع، حساسیت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای خطر کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB در دستگاه تناسلی زنان باردار

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 676-683

مریم یاسینی؛ رضوان منیری؛ زهرا قربعلی؛ لیلا انصاری پور؛ مریم موحدی نژاد؛ مریم یادگار صالحی