کلیدواژه‌ها = حافظه فعال
نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 408-419

مریم مشتاقی شریف زاده؛ احمد منصوری؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


ارزیابی و مقایسه اثربخشی پردازش حافظه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دختر ابتدایی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4421-4430

شادی ابراهیمی جوزانی؛ مژگان سپاه منصور؛ رویا کوچک انتظار؛ پروانه قدسی


تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 59، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 311-321

سولماز عیسی نژاد بوشهری؛ مهری داداش پورآهنگر؛ حسین سلم آبادی؛ جمال عاشوری؛ زهرا دشت بزرگی