کلیدواژه‌ها = HIV
HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 596-601

محمد سعید ساسان؛ فرزانه رضاقلی زاده عمران؛ ناهید دنیا دیده


بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 87-94

مسعود ملکی؛ زری جاویدی؛ وحید مشایخی؛ ناصر طیبی میبدی؛ یلدا ناهیدی؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ لیلی حفیظی


شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 19-24

علی اکبر حیدری؛ محمود ابراهیمی