کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399

فاطمه خدابخشی؛ علیرضا عصاره؛ الهه امینی فر؛ علی اکبر خسروی بابادی


2. توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل