کلیدواژه‌ها = عملکرد ورزشی
ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2943-2936

سیاوش خداپرست؛ علی پرویزرام؛ محمدابراهیم واژبخت لنگرودی؛ سانا رضاوندی؛ حسن عبدی


تدوین الگوی موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397

سید غلامرضا جعفری؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی