کلیدواژه‌ها = مسئولیت‌پذیری
اثربخشی برنامه غنی‌سازی ازدواج اولسون بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2658-2668

سیما افسری راد؛ مژگان عارفی؛ محسن گلپرور


بررسی رابطه‌ بین مسئولیت پذیری و نیازهای بنیادین گلاسر با ازدواج رضایت مند: نقش میانجی تاب‌آوری

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 16-33

شهلا خطیبی؛ محمود گودرزی؛ یحیی یاراحمدی