کلیدواژه‌ها = ترس از ارزیابی منفی
پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده‌آل

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 485-494

فریماه عنبری؛ نیلوفر میکائیلی؛ نادر حاجلو


اثربخشی پاروکستین بر علایم شناختی و هیجانی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1587-1593

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری