کلیدواژه‌ها = سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 536-547

شهره مرتضایی شمیرانی؛ بیوک تاجری؛ باقر ثنایی ذاکر؛ شیدا سوداگر؛ فرحناز مسچی