کلیدواژه‌ها = بخشودگی بین فردی
مقایسه تمایز یافتگی خود، بخشودگی بین فردی و ناگویی خلقی در معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3078-3087

علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدرئی؛ فریبا حافظی


نقش ناگویی هیجانی، بخشودگی بین فردی و رضایت زناشویی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2153-2163

آنسته امیرخسروی؛ هادی بهرامی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1825-1833

فاطمه قلی زاده؛ مونا فدایی؛ نگین سلیمانی؛ مریم خروشی