کلیدواژه‌ها = کرونا ویروس
تعداد مقالات: 2
1. مواجهه با ویروس کرونا براساس مدل اعتقاد بهداشتی: مطالعه مقطعی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

فهیمه پورحاجی؛ فاطمه پورحاجی؛ نوشین پیمان


2. آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی جهرم نسبت به کروناویروس جدید(کوید 19)

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2359-2369

محمد رحمانیان؛ علیرضا درودچی؛ محمد زارع نژاد؛ ناصر حاتمی؛ فرشید جاودانی؛ نوید کلانی