کلیدواژه‌ها = کرونا
بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری کووید ۱۹ از منظر اسلام

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

محمد جلیلیان؛ نقی آقازاده


آموزش الکترونیکی مسأله‌محور بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی در شرایط کرونا

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2330-2339

مهدی بدلی؛ نازنین شفیعی فر؛ زهرا بختیاری زاده


نقش آفرینی بازیگران دولتی و غیر دولتی در دوران کرونا در راستای مسئله عمومی سلامت اجتماعی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

شکیبا الصاق؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی‌مندجین؛ مینا جمشیدی‌اوانکی