کلیدواژه‌ها = بهداشت روانی
تأثیر بهداشت روانی بر رضایت از زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

مژگان کلانتری؛ احمد شمس الدینی؛ سیده فاطمه جامی سوقه


تاثیرآموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 213-221

خلیل رنجبر؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ نصرالله عرفانی


بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 378-385

مجتبی محسنی؛ جلال ایرانمنش؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده