کلیدواژه‌ها = انفورماتیک سلامت
مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

پریوش الماسی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان ها

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1845-1855

پریوش الماسی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا