کلیدواژه‌ها = انعطاف پذیری
اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1199-1213

الهه یاوری برحق طلب؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی


اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 86-100

معصومه قنبری؛ طاهر تیزدست؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


اثر تمرینات ورزشی ثبات مرکزی بر میزان فعالسازی عضلات شکمی و انعطاف پذیری کمر مردان دارای کمردرد مزمن اختصاصی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3047-3059

یاسر محبی راد؛ محمد رضا فدائی چافی؛ علیرضا علمیه