کلیدواژه‌ها = خوددلسوزی
مقایسه اثربخشی آموزش‌های مدیریت خشم و فرزندپروری بر خوددلسوزی دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

سوری محرم زاده؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ عباسعلی حسین خانزاده


اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

حوا سام خانیانی؛ آمنه معاضدیان؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 46-58

مژگان اسدی لویه؛ اقبال زارعی؛ عبدالوهاب سماوی؛ کبری حاجی علیزاده