کلیدواژه‌ها = همجوشی شناختی
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر اضطراب سلامت و همجوشی شناختی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید 19

دوره 67، شماره 3، مرداد و شهریور 1403

فرزانه مظاهری؛ محمد حیدری؛ هادی رجبی؛ الهه آقاجانی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

;کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاظمه شهابی زاده


اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

حوا سام خانیانی؛ آمنه معاضدیان؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی