کلیدواژه‌ها = کارسینوم هپاتوسلولار انسانی
بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

شیدا بوذری؛ روناک بختیاری؛ هاتف آجودانی فر؛ سید عطااله سادات شاندیز