کلیدواژه‌ها = بوپیواکائین
نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 468-492

رضا کازاری؛ بی بی مرجان رضوی؛ زینب امیری طهرانی زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز


بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 415-421

علیرضا شریفیان عطار؛ سید مصطفی موسوی تکیه؛ محمد علیپور؛ بابک ابراهیمی


مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

دوره 55، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 231-236

سیدمصطفی موسوی تکیه؛ محمد علیپور؛ احسان اله قربانیان