کلیدواژه‌ها = توپیرامات
مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 464-472

علیرضا ظهیرالدین؛ حنیف صادقی؛ جمال شمس؛ امیر رضایی اردانی؛ علی نیکجو؛ سپیده راجزی؛ مهدیه برهانی مغانی؛ محمد صادقی بیمرغ؛ فرهاد فرید حسینی


توپیرامات در درمان صرع مقاوم کودکان

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 143-148

جواد آخوندیان؛ وحید جعفری