مقایسه دو تکنیک بای پس عروق کرونری و انژیوپلاستی در ایران از نظر مرگ و میر و عوارض بعد عمل در بیماران دچارتنگی عروق کرونری: مقاله مروری مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قلب وعروق دانشکده پزشکی مشهد بیمارستان امام رضا ع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار قلب ، مرکز تحقیقات پیشگیری از تصلب شرایین ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران.

3 استادیار ، گروه جراحی قلب ، دانشکده علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

4 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

5 دستیار جراحی قلب ، گروه جراحی قلب ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ایران

6 دانشیار ، گروه جراحی قلب ، دانشکده علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه
بیماری عروق کرونری از جمله بیماری‎های بسیار شایع قلبی هستند که با توجه به افزایش ریسک فاکتورهای آن در جامعه به شدت رو به رشد هستند. دو روش بای پس  عروق کرونریو آنژیوپلاستی کرونری هر دو متدهایی هستند که برای بازسازی عروقی در افراد دچار بیماری عروق کرونر قابل استفاده بوده و امکان جایگزینی دارند.
روش کار
در این مقاله مروری-توصیفی سعی شده از رفرنس‎های معتبر و جدید در این حوزه بهره گرفته شود. بدین منظور از پایگاه‎های اطلاعاتی مرسوم همچون پاپمد-گوگل وپایگاه علمی ابرانی جهاد دانشگاهی  استفاده شده است. جستجو در این پایگاه‎های اطلاعاتی به صورت پیشرفته انجام گرفت و ازبین  40200مقاله مرتبط 35 مقاله نهایتا قابل استناد بود .
نتایج
پزشکان تاکید دارند که تحقیقات بیشتری برای پی بردن به معایب و مزایای عمل بای‌پس و آنژیوپلاستی در مقایسه با هم نیاز است شاید پس از ۵ سال بتوان گفت که آیا درمانی که روی بیمار انجام شده نتیجه موثر را برایش در پی داشته یا نه؟متاسفانه در ایران تحقیقی طولانی در مورد فوق پیدا نکردیم
نتیجه گیری
با توجه به مطالعات انجام شده در ایران در حال حاضر  عمل باز قلب بهترین پیشنهادی است که می ‌توان به بیماران دچار انسداد عروق قلبی با درگیری هر سه رگ اصلی کرد.  اما به طور کلی انتخاب هریک از این روشها برای بیماران فواید و مضراتی به همراه دارد که باعث میگردد انتخاب آنها وابسته به شدت و تعداد و محل تنگی عروق کرونرجهت به حداکــثر رسانیدن موفقیتاین روش ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparation of results and Mortality of CORONARY BYPASS SURGERY WITH ANGIOPLASTY in IRANIANpatients,narrative review

نویسندگان [English]

  • Javad Ramezani 1
  • Gholamreza Dehestani 2
  • Seed hamid Hoseinakhah 3
  • Kayhan Mizani 4
  • Mahsa Moallemi 4
  • Omid Javdanfar 5
  • Aliasghar Moeinipour 6
1 Assistant professor, atherosclerosis prevention research center and department of cardiology, Faculty of medical science, Mashhad University of medical science,Mashhad, Iran
2 Assistant professor, atherosclerosis prevention research center and department of cardiology, Faculty of medical science, Mashhad University of medical science,mashhad Iran.
3 Assistant professor, Department of cardiac surgery, Faculty of medical science. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Student Research Committee, Faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident of cardiac surgery, Department of cardiac surgery, Faculty of medical science, Mashhad University of Medical Sciences .Iran
6 Associated professor, Department of cardiac surgery, Faculty of medical science. Mashhad University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introduction
Coronary artery disease is one of the most common cardiac diseases that are increasing rapidly due to increased risk factors in the society.Coronary artery bypass grafting and coronary angioplasties are both methods that can be used to revascularization in people with coronary artery disease.
Materials and Methods
In this article, an attempt is made to use valid and new references in this field. For this purpose, conventional databases such as Pub med-Google and Jihad Academic Database have been used. The search of these databases was advanced, and of the 40,200 related articles, 35 were ultimately cited..
 Results
Doctors insist that more research is needed to find out the disadvantages and benefits of bypass surgery and angioplasty. After 5 years, it may be possible to say whether or not the treatment performed on the patient will produce an effective result. In Iran We did not find a long investigation on the above.
Conclusion
According to recent studies in Iran, Coronary artery bypass grafting is currently the best recommendation for patients with coronary artery disease with involvement of all three major arteries. But in general, the choice of each of these methods for patients has its benefits and disadvantages, which makes their choice dependent on the severity and number and location of coronary artery stenosis to maximize the success of these procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary artery bypass grafting
  • Coronary Artery Disease
  • Angioplasty