تماس با ما

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، کتابخانه شهید هاشمی نژاد، طبقه اول، دفتر مجله دانشکده پزشکی مشهد

تلفن: 38533630 -51-98+کد پستی: 9138813944 پست الکترونیک:mjms@mums.ac.ir

تلفن همراه: 09338242808

پیگیری مقالات فقط از طریق سایت و ایمیل مجله امکان پذیر می باشد.

برنامه پاسخگویی دفتر مجله علوم پزشکی مشهد

لطفا جهت پیگیری و اطلاع از روند بررسی مقالات خود در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از طریق ایمیل و یا تلفن مجله اقدام فرمایید.

پاسخگویی و پیگیری و بررسی مقالات در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته صورت می گیرد.

پاسخگویی و پیگیری و صدور گواهی های پذیرش و گواهی های داوری در روز یکشنبه هر هفته صورت می گیرد.


CAPTCHA Image