اخبار و اعلانات

لزوم دارا بودن کد اخلاق در خصوص مقالات مداخله ای

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند،  با توجه به اینکه بررسی مقالات مداخله ای در این مجله منوط به دارا بودن کد اخلاق می باشد و مقالات مداخله ای فاقد کد اخلاق مورد بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت لذا می بایست نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات مداخله ای کد اخلاق  را نیز ارسال نمایند. 

مطالعه بیشتر

یادنامه استاد فقید آقای دکتر مجتبی طبرستانی

مقدمه چاپ چهارم کتاب " خون شناسی پزشکی " به قلم استاد فقید، آقای دکتر مجتبی طبرستانی بسمه تعالی        ستایش خدای را سزاست که آیات نو القلم ومایسطرون رابه رسولش وحی داشت و آدم را به فراگیری علم و دانش امر فرمود و به اتسواران دانش ، فضیلت بخشید تاخلیفه خود و مسجود ملائک سازد . نویسنده این سطوح با نسل جوان و پر استعداد این مرز بوم سخنانی دارد که در جملات زیر به آن سفارش می گردد . عزیزان ، آن چه شما امروز می آموزید و یا می آموزندچنان چه درست بیاموزند نتیجه تحقیقات و زحمات مردان بزرگی است که از تسلسل این نسل ها در جهان به ما رسیده است وما نیز در آرزوی ...

مطالعه بیشتر