نویسنده = طیبه شریفی
اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

جلال مولایی؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی


اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر تاب‌آوری و افسردگی مادران کودکان با آسیب شنوایی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

خدیجه فولادی؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی