نویسنده = مهناز استکی
تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

سمیه عربی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیرین کوشکی؛ مهناز استکی


اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی در تعدیل حسی حس وستیبولار/تعادل کودک دارای اختلال طیف اتیسم

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1934-1944

سیده مژگان صالحی؛ مهناز استکی؛ مهدیه صالحی؛ مجتبی امیری مجد