نویسنده = مریم چرامی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه کیفیت زندگی در نوجوانان بزهکار و عادی شهر لردگان

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

کورش جمالی؛ کریم صالحی؛ مریم چرامی


3. اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه‌ای نوجوانان طلاق با اختلال رفتار برونی‌سازی شده

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

سحر بیاتی اشکفتکی؛ رضا احمدی؛ مریم چرامی؛ احمد غضنفری