نویسنده = مریم چرامی
اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

جلال مولایی؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی


مقایسه کیفیت زندگی در نوجوانان بزهکار و عادی شهر لردگان

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3914-3922

کورش جمالی؛ کریم صالحی؛ مریم چرامی


اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پرخاشگری و اجتناب تجربه‌ای نوجوانان طلاق با اختلال رفتار برونی‌سازی شده

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2587-2598

سحر بیاتی اشکفتکی؛ رضا احمدی؛ مریم چرامی؛ احمد غضنفری