نویسنده = بیتا نصرالهی
تعداد مقالات: 3
1. سیستمهای مغزی/رفتاری در بیماران وسواس فکری اجباری، قلبی و عروقی و افراد عادی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

لیلا عبائیان؛ حسن اسدزاده؛ بیتا نصرالهی


3. هنجارشناسی بازی‌های دیجیتال با تاکید بر روانشناسی اجتماعی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

نرجس پژمان‌فر؛ فریبرز باقری؛ بیتا نصرالهی