نویسنده = سیده محبوبه خاکپورشمس‌آبادی
بررسی اثربخشی روان درمانی بر کاهش شدت علائم اختلال ملال پیش از قاعدگی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2196-2187

زهرا ژیلا درخشانپور؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ سیده محبوبه خاکپورشمس‌آبادی؛ فائزه بحری