نویسنده = مهناز مروی اصفهانی
نقش ترتیب تمرین در افزایش مزایای تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) بر سختی شریانی مردان جوان مبتلا به فشار خون

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3092-3102

فرهاد رحیمی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ مهناز مروی اصفهانی


مقایسه اثر شیوه‌های مختلف تمرین (هوازی، مقاومتی و ترکیبی) با شدت بالا بر فشار خون و سختی شریانی مردان جوان با پیش فشار خونی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2459-2471

فرهاد رحیمی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ مهناز مروی اصفهانی