نویسنده = مهلا علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

مرضیه توکل؛ ثمین شرفیان؛ یاسمن شاکر؛ مهلا علیزاده؛ لیلا کیکاوسی آرانی؛ مصطفی قربانی؛ مریم خوشخوی