نویسنده = اشکان عالی محمدی
اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

اشکان عالی محمدی؛ لیلا کردی بروجن؛ پروین اسکندری؛ نجمه مهری قرابی؛ پریا موزرمی لپری؛ فریده صادقی کیا


اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3102-3115

زهرا درگاهی؛ مینا محمودی تبار؛ رضا دیناروند؛ اشکان عالی محمدی؛ فاطمه شمس؛ مریم صادقی